ƏLAQƏ

adres-icon    ÜNVAN: Soğanlık Orta Mah Genç Osman Cad No:33-1 Kartal – İstanbul

telefon-icon   TELEFON: 0 216 326 83 20 (Pbx)

fax-icon   FAKS: 0216 326 83 21

mail-icon   MALİYYƏ: muhasebe@sigortamedia.com

mail-icon   MAİL: cem@sigortamedia.com

Nəşrlər Şuramız

Baş Redaktor
K. Can KANTAR
can@sigortamedia.com

Məsul Redaktor
Mustafa YEŞİLYURT
mustafa@sigortamedia.com

Redaktor
haber@sigortamedia.com

Reklam
cem@sigortamedia.com

DİGƏR Vacib məlumat

Qanun
Arıtürk Hüquq Məsləhətçiliyi

Ticarət Reyestri Məlumat
Sığorta Media Nəşriyyat A.Ş.

Istanbul Ticarət Sicil Bürosu
Ticarət Reyestri Nömrəsi: 11981-5

Vergi idarəsi və nömrəsiı
Yakacık Vergi Dairəsi

Vergi identifikasiya nömrəsi
7700430690