19 C
Baku
Bazar, May 26, 2024

AzRe Təkrarsığorta

AzRe Təkrarsığorta ASC Azərbaycan sığorta bazarında birbaşa təkrarsığorta fəaliyyəti ilə məşğul olan yeganə şirkətdir. O, adi əmlak risklərindən kompleks sənaye risklərinə qədər bütün riskləri təkrarsığorta edir. Bizim məqsədimiz, böyük və kompleks risklər də daxil olmaqla, müxtəlif növ risklərin idarə ounmasında yerli sığorta şirkətlərinə dəstək olmaqdır. Yüksək maliyyə stabilliyinə və peşəkar kadrlara malik AzRe Təkrarsığorta Şirkəti yalnız Qeyri-həyat Sığorta şirkətlərinə təkrarsığorta həllini təklif edir. Biz öz sedentlərimizlə və təkrarsığorta vasitəçiləri ilə yaxından işləyərək onların strateji və cari ehtiyyaclarını öyrənirik və bu biliklə onların spesifik ehtiyyaclarını ödəyəcək “riskin ötürülməsi” məhsulunu hazırlayırıq. Eyni zamanda bizim komanda sedentlərimzin ehtiyaclarını təmin edəcək sürətli, peşəkar və effektiv şəkildə sığorta hadisələrinin tənzimlənməsini həyata keçirir.