Sığorta sirri nə deməkdir?

0
1095
İpoteka predmeti olan əmlak sığortası nədir
İpoteka predmeti olan əmlak sığortası nədir

Sığorta sektorunda məşhur olan “Sığorta sirri” nə deməkdir?

Sığortalı Azərbaycan xəbər verir ki, “Sığorta sirri” sığorta münasibətlərinin peşəkar iştirakçılarının sığorta əməliyyatlarının həyata keçirilməsi prosesində əldə etdikləri, sığorta müqaviləsinin təfərrüatlarına dair, habelə sığorta müqaviləsinin aid olduğu müəyyən şəxslərlə bağlı qanunla nəzərdə tutulan, yayılmasına qanunla müəyyən edilmiş qaydada məhdudiyyət qoyulan məlumatlar.

Məsələn:

Şəxsin avtomobilinin sığortası müqaviləsində müəyyən edilmiş və bu avtomobilə görə nə qədər sığorta haqqı ödəməsi barədə məlumat sığorta sirrini təşkil edir.

Bu məlumatı şəxsin qohumlarından hər hansı birinin və ya onun işgüzar münasibətdə olduğu biznes şərikinin sığorta şirkətindən öyrənmək istəməsi halında sığortaçının həmin məlumatı verməsi sığorta sirri haqqında qanunvericiliyin pozulması deməkdir və buna görə sığorta şirkəti və onun müvafiq əməkdaşı məsuliyyət daşıyır.

Sığortaçı sığorta sirri hesab edilən bu məlumatı o zaman şəxsin qohumuna və ya biznes şərikinə verə bilər ki, şəxsin bu barədə müvafiq qaydada təsdiq edilmiş yazılı razılığı olsun.

Həmin məlumatı hər hansı istintaq orqanı və ya məhkəmə öz icraatlarında olan işlə əlaqədar müvafiq qərar əsasında tələb edərsə, sığortaçı həmin qərarı əsas tutaraq şəxsin razılığı olmadan da onun ödədiyi sığorta haqqı barədə məlumatı verməlidir. Lakin məhkəmə və ya istintaq orqanı da sığorta sirri olan həmin məlumatı şəxsin yazılı razılığı olmadan yaymamalı və digər şəxslərə açıqlamamalıdır.

Azərbaycan respublikası qanunvericiliyinə görə, Aşağıdakı məlumatlar sığorta sirri hesab edilir:

6.1.1. sığortalının, sığorta olunanın və ya faydalanan şəxsin adı, ünvanı və

digər şəxsi məlumatları;

6.1.2. hər hansı sığorta müqaviləsinin sığorta məbləği və ya qaytarılan

məbləğ;

6.1.3. hər hansı sığorta müqaviləsi üzrə ödənilmiş, yaxud ödənilməmiş

sığorta haqqı;

6.1.4. hüquqi şəxs olan sığortalının, sığorta olunanın və ya faydalanan şəxsin

kommersiya və ya biznes sirri;

6.1.5. sığortalının, sığorta olunanın və ya faydalanan şəxsin şəxsi və ailə

həyatı ilə bağlı, o cümlədən səhhətinə və əmlakına aid məlumatlar.

6.2. Sığorta bazarının peşəkar iştirakçıları peşəkar fəaliyyətləri nəticəsində

əldə etdikləri sığorta sirri hesab edilən məlumatları qorumalı, həmin məlumatları

aşağıdakı hallardan başqa digər şəxslərə açıqlamamalıdırlar:

6.2.1. sığorta sirrinin aid olduğu şəxsin yazılı razılığı əsasında;

6.2.2. təkrarsığorta və ya şərikli sığorta müqaviləsi bağlamaq məqsədilə

təkrarsığorta və ya şərikli sığorta müqaviləsinin digər tərəfinə;

6.2.3. səlahiyyətli orqanın qərarı əsasında ibtidai istintaq orqanının

icraatında olan cinayət işləri üzrə həmin orqana;

6.2.4. məhkəmənin qərarı əsasında onun icraatında olan işlər üzrə həmin

məhkəməyə;

6.2.5. sığorta sistemində tənzimləmə və nəzarət funksiyalarının yerinə

yetirilməsi ilə bağlı məsələlər üzrə sığorta nəzarəti orqanının yazılı tələbi əsasında

həmin orqana;

6.2.6. sığorta risklərinin qiymətləndirilməsi, sığorta hadisəsinin araşdırılması

və (və ya) zərərlərin tənzimlənməsi üçün lazım olan istənilən məsələlər üzrə

sığorta sahəsində yardımçı fəaliyyət göstərən şəxslərə və sığorta qanunvericiliyinə

uyğun olaraq, sığorta əməliyyatlarına cəlb olunmuş müstəqil ekspertlərə;

6.2.7. icbari sığorta haqqında qanunvericiliyə müvafiq olaraq digər şəxslərə;

6.2.8. fiziki şəxs sığortalı, sığorta olunan və ya faydalanan şəxs öldükdə

aşağıdakı şəxslərə:

6.2.8.1. notariat qaydasında təsdiq edilmiş ərizələri əsasında vərəsələrə;

6.2.8.2. məhkəmənin qərarı əsasında icraatında ölmüş müvafiq şəxslə bağlı

vərəsəlik işləri olan məhkəməyə;

6.2.8.3. şəxsin ölməsi haqqında şəhadətnamənin surəti əlavə olunmaqla

müvafiq notariusun yazılı sorğusu əsasında ölmüş şəxslə bağlı vərəsəlik

məsələlərinə baxan notariusa;

6.2.8.4. xarici ölkələrin konsulluq idarələrinin yazılı sorğusu əsasında

icraatlarında ölmüş şəxslə bağlı vərəsəlik işləri olan həmin idarələrə.

6.2.9. “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın

leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş hallarda

maliyyə monitorinqi orqanına.

6.2.10. Vergi və maliyyə məlumatlarının mübadiləsini nəzərdə tutan Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq, bu dövlətlərin hüquqi və fiziki şəxslərinin Azərbaycan Respublikası ərazisində həyata keçirdikləri maliyyə əməliyyatları barədə məlumatlar müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi hədlərdə və qaydada birbaşa və ya müvafiq icra hakimiyyəti orqanı vasitəsilə həmin xarici dövlətlərin səlahiyyətli orqanlarına. 

6.3. Sığorta sirrini qanuni yolla əldə edən bütün şəxslər onu yaymağa və

digər şəxslərə açıqlamağa görə müvafiq qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada

məsuliyyət daşıyırlar.

Sığortalı Azərbaycan – https://sigortaliazerbaycan.com/ – Sigorta Medya Nəşridir – bütün hüquqlar qorunur

Sigorta Medya Türkiye – www.sigortamedya.com.tr

– Sığorta növləri və ümumi sığorta fəaliyyətləri haqqında ətraflı məlumat almaq üçün veb saytımıza daxil ola bilərsiniz. Hər gün daha inkişaf etmiş cəmiyyət olmaq məqsədi ilə addımlar atırıq. Sığorta xidmətlərinin nə qədər vacib olduğunu izah etmək, üçün ən son məlumatları və xəbərləri daxil edirik. Faydalanmaq istədiyiniz sığorta növləri haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün saytımıza nəzər yetirə bilərsiniz. Saytımız vasitəsi ilə eyni zamanda həm fərdi həm korporativ sığorta növləri ilə tanış ola və bütün suallarınıza dərhal cavab ala bilərsiniz. Bizim saytımızın köməyi ilə şəxsi pensiya və həyat sığortası ilə bağlı maraqlandığınız bütün suallara cavab tapa bilərsiniz

BIR CAVAB BURAXIN

şərhinizi daxil edin!
Buraya adınızı daxil edin