Təkrarsığorta nə deməkdir?

0
1919
Təkrarsığorta
Təkrarsığorta

Sığortalı Azərbaycan xəbər verir ki,təkrarsığorta fəaliyyəti sığortaçı tərəfindən digər sığortaçılardan sığorta risklərinin qəbul edilməsi və ya həmin risklərin bölüşdürülməsi üzrə təkrarsığorta müqavilələrinin bağlanması və yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar olan, sığorta fəaliyyətinə və ya təkrarsığorta fəaliyyətinə verilmiş lisenziya əsasında həyata keçirilən fəaliyyət növüdür.

Bəs müasir sığorta sistemində təkrarsığorta-nın əhəmiyyəti nələrdən ibarətdir?

– birbaşa sığortaçının riskləri sığortaya qəbul etməsi üçün əlavə maliyyə tutumunun (kapitalının) yaradılması;

– sığortaya qəbul edilmiş riskin (risklərin) ikinci dəfə yenidən bölüşdürülməsi;

– hər bir hesabat ili ərzində sığortaçının fəaliyyət nəticələrinin balanslaşdırılmasının təmin edilməsi;

– sığortaçının illik balansının müdafiə olunması;

– birbaşa sığortaçının vergi planlaşdırılmasında işti­rak etməsi;

– birbaşa sığortaçının aktivlərinin toplanılması üçün şə­raitin yaradılması;

– birbaşa sığortaçının ödəmə qabiliyyəti gös­tə­ri­ci­lə­ri­nin yaxşılaşdırılmasına təsir etmək;

– sığorta olunmuş risklər üzrə sığorta hadisələri baş ver­­dikdə birbaşa sığortaçının zərərləri daha tez tən­zim­lə­mək üçün onu tez satıla bilən aktivlərlə təmin etmək.

Təkrarsığorta-nın tipləri:

klassik;

maliyyə.

Təkrarsığortanın formaları:

fakultativ;

obliqator.

Təkrarsığortanın növləri:

mütənasib;

qeyri mütənasib.

Təkrarsığorta öz mahiyyətinə görə beynəlxalq biznes olub, sığortaya qəbul edilmiş risklərin sonrakı bö­lüş­dü­rül­mə­si olduğundan ikili məqsəd daşıyır ki, bu da başlıca ola­raq xarici kapitalın cəlb edilməsi ilə təmin edilə bilər. Bir­başa sığorta bazarına nisbətən təkrarsığortanın müasir dün­ya bazarı sığorta, bank, ehtiyat kapitallarının qlo­bal­laş­dı­rılması və birləşdirilməsi proseslərinə daha çox məruz qalır.

Sığortalı Azərbaycan – https://sigortaliazerbaycan.com/ – Sigorta Medya Nəşridir – bütün hüquqlar qorunur

Sigorta Medya Türkiye – www.sigortamedya.com.tr

– Sığorta növləri və ümumi sığorta fəaliyyətləri haqqında ətraflı məlumat almaq üçün veb saytımıza daxil ola bilərsiniz. Hər gün daha inkişaf etmiş cəmiyyət olmaq məqsədi ilə addımlar atırıq. Sığorta xidmətlərinin nə qədər vacib olduğunu izah etmək, üçün ən son məlumatları və xəbərləri daxil edirik. Faydalanmaq istədiyiniz sığorta növləri haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün saytımıza nəzər yetirə bilərsiniz. Saytımız vasitəsi ilə eyni zamanda həm fərdi həm korporativ sığorta növləri ilə tanış ola və bütün suallarınıza dərhal cavab ala bilərsiniz. Bizim saytımızın köməyi ilə şəxsi pensiya və həyat sığortası ilə bağlı maraqlandığınız bütün suallara cavab tapa bilərsiniz

BIR CAVAB BURAXIN

şərhinizi daxil edin!
Buraya adınızı daxil edin