Akvakultura hansı risklərdən sığortalanır?

0
464
Akvakultura hansı risklərdən sığortalanır?
Akvakultura hansı risklərdən sığortalanır?

Akvakultura hansı risklərdən sığortalanır? – Sığortalı Azərbaycan xəbər verir ki, Akvakultura məhsulu kimi balıqlar sığortanın predmeti hesab edilirlər.

Hansı risklərdən sığortalana bilər?

kütləvi zəhərlənmə nəticəsində balıqların ölümü;
təbii fəlakətlər (zəlzələ, torpaq sürüşməsi, qasırğa, fırtına və dolu) nəticəsində balıqların ölümü;
vəhşi heyvanların hücumu nəticəsində balıqların ölümü;
yanğının birbaşa və ya dolayı təsiri nəticəsində balıqların ölümü
üçüncü şəxslərin hərəkətləri nəticəsində balıqların ölümü.
Əlavə sığorta haqqı ödəməklə, yuxarıda qeyd olunmuş risklərlə yanaşı, akvakultura məhsulunun oğurlanması, soyğunçuluq və quldurluq yolu ilə əldə edilməsi nəticəsində dəymiş zərərlərə də təminat verilə bilər.

Sığorta müqaviləsi bağlanması

müəssisələrdə yetişdirilən növlər üçün suyun texniki normativ hüquqi aktlarda müəyyən edilmiş tələblərə uyğun olmalıdır;
axar su və nasoslarla su təmin edilən müəssisələrdə, həmişə işlək vəziyyətdə əlavə nasos və generatorun olmalıdır;
axar sularla su təmin edilən müəssisələrdə suya qarışan tullantıların kənarlaşdırılması üçün alət və vasitələrin istifadəsi və gündə ən azı bir dəfə təmizlənməlidir;
axar sulardan su təmin edən müəssisələrdə suyun boşaldılması üçün kanalın inşa edilmiş olmalıdır;
dənizdə yerləşən müəssisələrə münasibətdə dəniz nəqliyyatı üçün xəbərdarlıq işıqlarının və fosforlu nişanlamaların mövcud olmalıdır;
vəhşi heyvanların hücumuna qarşı lazımi tədbirlər olmalıdır.
İdarəedici qurumun məsul əməkdaşı ona təqdim edildiyi sənədlər və məlumatlar əsasında müqavilə bağlanması barədə qərarını Fondla razılaşdırmalıdır.
Müqavilənin bağlanmasına razılıq verildiyi halda müstəqil eskpert tərəfindən sığorta predmetinə baxış keçirilir.
İdarəedici qurumun məsul əməkdaşı müstəqil ekspert tərəfindən göndərilmiş məlumat və sənədləri təhlil edərək sığorta müqaviləsinin bağlanılıb-bağlanılmaması barədə qərar qəbul edir.

Sığorta haqqının ödənilməsi

Sığorta haqqı birdəfəlik və ya hissələrlə ödənilə bilər.
Sığorta haqqı aşağıdakı hissələrdən ibarətdir:
sığortalı tərəfindən ödənilməli olan hissə;

dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilən hissə, yəni sığorta haqqının 50%-i.

Sığorta müqaviləsində başqa cür nəzərdə tutulmamışdırsa sığorta haqqı birdəfəlik ödənilir

Aqrar sığorta müqaviləsində sığorta haqqının hissə-hissə ödənilməsi nəzərdə tutulduğu halda sığorta haqqının ödənilməsi qaydası həmin müqavilədə müəyyən edilir. Hər bir halda sığortalı tərəfindən ödənilməli olan sığorta haqqının ilk hissəsi həmin məbləğin ən azı 25 faizini təşkil edir. Sığorta haqqının sığortalı tərəfindən ödənilməli olan hissəsinin tam ödənilməsi nəzərdə tutulduqda – hamısı, hissə-hissə ödənilməsi nəzərdə tutulduqda isə sığorta müqaviləsində müəyyən edilmiş ilk hissəsi aqrar sığorta müqaviləsinin bağlandığı gün ödənilir.
Aqrar sığorta müqaviləsində sığorta haqqının hissə hissə ödənilməsi nəzərdə tutulduqda sığorta müqaviləsi sığorta haqqının ilk hissəsinin ödənilməsindən sonra və ya sığorta haqqının tam ödənilməsi nəzərdə tutulduqda onun tam ödənilməsindən sonra qüvvəyə minir.
Sığorta hadisəsi olduqda

Sığorta hadisələri barədə məlumatı hadisənin baş vermə tarixindən 24 saat ərzində vasitəçi aqrar sığortaçıya və ya idarəedici quruma, eyni zamanda qanunvericiliyə uyğun olaraq, həmin hadisə barədə məlumatlandırılmalı olan digər səlahiyyətli dövlət orqanlarına məlumat verməlidir.
Zərərin araşdırılması və qiymətləndirilməsi üçün müstəqil ekspert cəlb olunur.
Müstəqil ekspert tərəfindən təqdim olunan rəy və fotoşəkillər əsasında ödəniş və ya imtina edilir.

Sığortalı Azərbaycan – https://sigortaliazerbaycan.com/ – Sigorta Medya Nəşridir – bütün hüquqlar qorunur

Sigorta Medya Türkiye – www.sigortamedya.com.tr

– Sığorta növləri və ümumi sığorta fəaliyyətləri haqqında ətraflı məlumat almaq üçün veb saytımıza daxil ola bilərsiniz. Hər gün daha inkişaf etmiş cəmiyyət olmaq məqsədi ilə addımlar atırıq. Sığorta xidmətlərinin nə qədər vacib olduğunu izah etmək, üçün ən son məlumat ları və xəbərləri daxil edirik. Faydalanmaq istədiyiniz sığorta növləri haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün saytımıza nəzər yetirə bilərsiniz. Saytımız vasitəsi ilə eyni zamanda həm fərdi həm korporativ sığorta növləri ilə tanış ola və bütün suallarınıza dərhal cavab ala bilərsiniz. Bizim saytımızın köməyi ilə şəxsi pensiya və həyat sığortası ilə bağlı maraqlandığınız bütün suallara cavab tapa bilərsiniz.

BIR CAVAB BURAXIN

şərhinizi daxil edin!
Buraya adınızı daxil edin