Şərikli sığorta nə deməkdir?

0
1030
Sığorta üzrə şikayətlər azalıb
Sığorta üzrə şikayətlər azalıb

Şərikli sığorta riskin iki və ya daha çox sığortaçı arasında onların hər birinin hüquq və vəzifələrini ehtiva edən eyni müqavilə əsasında sığortalanması deməkdir.

Sığortalı Azərbaycan məlumatına görə şərikli sığortanın tərifi aşağıdakı kimdir:

Azərbaycan respublikası qanunvericiliyində belə qeyd olunub:

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, a. Şərikli sığorta bir neçə sığortaçının aralarında bağladıqları müqaviləyə müvafiq olaraq, sığorta ödənişi üzrə öhdəlikləri bö­ lüşdürməklə sığorta müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş sığorta risklərini eyni zamanda sığortalamaları ilə bağlı fəaliyyət və bununla əlaqədar yaranan münasibətlərdir. b. Sığorta obyekti bir müqavilə ilə bir neçə sığortaçı tərəfindən sığortalana bilər.

Bu müqavilədə hər bir sığortaçının razılaşdı­ rılmış paylar əsasında hüquq və vəzifələrini müəyyən edən şərtlər olmalıdır. c. Sığortalı qarşısında öhdəliyi öz payı miqdarında olmaqla şərikli sığortaçılardan biri sığortalı ilə münasibətdə bütün şərikləri təmsil edə bilər. d. Müvafiq sığorta növü üzrə fəaliyyət göstərməyə icazəsi olmayan sığortaçı şərikli sığortada iştirak edə bilməz.

Müəssisə ona məxsus zavodu orada yerləşən bütün avadanlıqlarla birlikdə sığorta etdirmək niyyətini açıqlayır və bununla bağlı “A” sığortaçıya müraciət edir. Zavodun sığorta riskləri 850.000.000 manat həcmində dəyərləndirilir.

“A” sığortaçı böyük məbləğdə olan riski təkbaşına sığortalamağa cəsarət etmir və buna görə də həmin riskin şərikli sığortalanması üçün “B”, “C” və “D” sığortaçılara da təklif edir. Sığortaçılar öz maliyyə imkanlarına uyğun olaraq riskin şərikli sığortalanmasına razılıq verirlər. Belə ki, riskdə “A” sığortaçının 40% (340.000.000 manat), “B” sığortaçının 20% (170.000.000 manat), “C” sığortaçının 35% (297.500.000 manat) və “D” sığortaçının 5% (42.500.000 manat) payları barədə ümumi razılıq əldə edilir.

Bu zaman “A” sığortaçı şərikli sığorta müqaviləsi üzrə operator (və ya lider), yəni müəssisə ilə sığortaçılar arasında əlaqələndirici funksiyaları yerinə yetirən şəxs təyin olunur. Sığorta müqaviləsində sığortaçı qismində dörd sığortaçının hər birinin adı və onların üzərilərinə götürdükləri riskin həcmi və s. qeyd edilir.

Bu, həm də onların sığorta müqaviləsinin şərtləri ilə razılıqlarını ifadə edir. Müqavilənin qüvvədə olduğu 4-cü ayda müəssisədə qəza baş verir və dəyən zərərin məbləği 16.000.000 manat məbləğində qiymətləndirilir.

Bu zaman hər bir sığortaçı sığorta ödənişlərini müqavilədən asılı olaraq ya birbaşa, ya da operator sığortaçı vasitəsilə ödəməlidirlər və sığorta ödənişlərinin məbləği şərikli sığorta müqaviləsi üzrə üzərilərinə götürdükləri riskin həcminə mütənasib olaraq aşağıdakı qaydada bölüşdürüləcəkdir: “A” sığortaçı: 6.400.000 manat (160.000.000×40/100=6.400.000 manat); “B” sığortaçı: 3.200.000 manat (160.000.000×20/100=3.200.000 manat); “C” sığortaçı: 5.600.000 manat (160.000.000×35/100=5.600.000 manat) və “D” sığortaçı: 800.000 manat (160.000.000×5/100=800.000 manat).

Sığortalı Azərbaycan – https://sigortaliazerbaycan.com/ – Sigorta Medya Nəşridir – bütün hüquqlar qorunur

Sigorta Medya Türkiye – www.sigortamedya.com.tr

– Sığorta növləri və ümumi sığorta fəaliyyətləri haqqında ətraflı məlumat almaq üçün veb saytımıza daxil ola bilərsiniz. Hər gün daha inkişaf etmiş cəmiyyət olmaq məqsədi ilə addımlar atırıq. Sığorta xidmətlərinin nə qədər vacib olduğunu izah etmək, üçün ən son məlumatları və xəbərləri daxil edirik. Faydalanmaq istədiyiniz sığorta növləri haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün saytımıza nəzər yetirə bilərsiniz. Saytımız vasitəsi ilə eyni zamanda həm fərdi həm korporativ sığorta növləri ilə tanış ola və bütün suallarınıza dərhal cavab ala bilərsiniz. Bizim saytımızın köməyi ilə şəxsi pensiya və həyat sığortası ilə bağlı maraqlandığınız bütün suallara cavab tapa bilərsiniz.

BIR CAVAB BURAXIN

şərhinizi daxil edin!
Buraya adınızı daxil edin